KIBERNOVA    kibernetični, razvojni inženiring,   
Gorazd Rakovec, s.p.
    


Kibernova izvaja storitve za razvoj novih in optimiranje obstoječih sistemov Pametne kosovne proizvodnje - SMART FACTORY.

Sistemi Pametne kosovne proizvodnje

• Procesni nadzorni sistemi na strojih (kosovni SCADA) za vizualizacijo tehnoloških procesov, avtomatsko alarmiranje, ustavljanje, diagnosticiranje, izdelavo elektronskih podatkov, njihov avtomatski vnos in shranjevanje, kakovost izdelkov proti 0PPM, njihovo sortiranje in doziranje - NAJVIŠJA TEHNOLOGIJA V PROIZVODNJI, preko 15 let skupaj z vodilno nemško firmo.
    - izbira analognih in ostalih senzorjev za vizualizacijo glavnih tehnoloških procesov v kosovni proizvodnji (oblikovanje, preoblikovanje, spajanje, ločevanje, oplemenitenje, energijska obdelava, strega, montaža in kontrola)
• MES sistemi (Manufacturing Execution Systems), MDE sistemi (Maschinen Daten Erfassung), izbira narejenih, nadgradnja obstoječih sistemov, lasten konceptualni razvoj
    - sistemi sledenja, identifikacije, lociranja izdelkov, palet, materialov, šarž, ...
    - sistemi označevanja izdelkov, palet in dokumentov s črtno, 2D kodo, RFID, ...
    - sistemi avtomatiziranega vnosa podatkov v proizvodnji in logistiki
    - sistemi avtomatskega in ročnega diagnosticiranja procesov
• agilni (mobilni) ERP, MES, kosovni SCADA, ... sistemi 4. Industrijske revolucije
• nadgradnja stacionarnih ERP, MES, kosovnih SCADA sistemov za 4. Industrijsko revolucijo
• razvoj in izvajanje strokovnih izobraževanj, treningov za sisteme Pametne proizvodnje

Storitve optimizacije Pametne kosovne proizvodnje - Smart Factory

• delavnice za izboljšanje razumevanja Pametne proizvodnje - Industrija 4.0.
• avtomatizacija pridobivanja OEE, KPI faktorjev
• dvig stopnje avtomatizacije strojev po uvedbi procesnih sistemov
• razvoj podsistemov za nadzor 0PPM
• povečevanje produktivnosti, kakovosti in nižanje stroškov s sistemi 4. Industrijske revolucije
• razvoj poslovnih modelov Industrije 4.0
• razvoj celovite Arhitekture Smart Factory – Pametne proizvodnje
• razvoj vizije, strategije, projektov Pametne proizvodnje
• določanje kompetenc udeležencev projektov Industrije 4.0
• razvoj specifikacij za programerje Pametne proizvodnje

S Kibernovo do svetovne konkurenčnosti na področju INDUSTRIJE 4.0 v slovenskem okolju!